Odlok o nagradah Občine Tolmin

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva