Vloga za izdajo izjave o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije