8. seja Občinskega sveta Občine Tolmin

3. 12. 2019 Izbrisan U. 864
Seja je potekala dne 10.12.2019 ob 17.00
1. točka: Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
2. točka: Razprava in sklepanje o zapisniku 7. seje občinskega sveta.
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v drugi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o nagradah Občine Tolmin, v drugi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v občini Tolmin, v drugi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. točka: Razprava in sklepanje o predlogu Odloka spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin, v prvi obravnavi.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. točka: Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. točka: Volitve in imenovanja.
Zapisnik 8. seje OS, 10.12.2019_z vnešenimi pripombami
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o nagradah Občine Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2019
Začetek veljavnosti: 04.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2019
Začetek veljavnosti: 04.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2019
Začetek veljavnosti: 04.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2019
Začetek veljavnosti: 04.01.2020
Tip objave: Odlok
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2019
Začetek veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Sklep
Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2019
Začetek veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Sklep
Sklep o višini vodarine (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 12.12.2020
Tip objave: Sklep