Štab civilne zaščite

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • poveljnik občinskega štaba CZ, Miha VENCELJ
  • predstavnik policije, Boris ZORKO
  • Teja HVALA
  • Jernej KENDA
  • Suzana KONEC
  • Tina VELIKONJA
  • Matjaž BOROVNIČAR
  • Marjanca VELIŠČEK
  • Tanja VOLARIČ KARLO