Štab civilne zaščite

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • poveljnik, Jožef DAKSKOBLER
 • namestnik poveljnika, Berti RUTAR
 • Viktor KRAVANJA
 • Vladimir KOŠIČ
 • Aleš POLJAK
 • predstavnik policije, Boris ZORKO
 • Teja HVALA
 • Miha VENCELJ
 • Jernej KENDA
 • Suzana KONEC
 • predstavnica zdravstvenega doma, Tina VELIKONJA
 • predstavnica občinske uprave, Tanja VOLARIČ KARLO