Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega lokala (kmetije)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije