Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Primož Barbič
  • namestnik predsednika, Dušan Makuc
  • član, Joško Četrtič
  • članica, Simona Kutin
  • član, Klavdio Lipušček
  • namestnica člana, Monja Kenda
  • namestnik člana, Bojan Kerin
  • namestnica člana, Ivana Matovski