Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Primož Barbič
 • namestnik predsednika, Dušan Makuc
 • član, Joško Četrtič
 • članica, Simona Kutin
 • član, Klavdio Lipušček
 • namestnica člana, Monja Kenda
 • namestnik člana, Bojan Kerin
 • namestnica člana, Ivana Matovski
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica, Tatjana Lipušček
 • namestnik predsednice, Dušan Makuc
 • član, Alojz Zorjan
 • namestnik člana, Klavdio Lipušček
 • član, Jože Četrtič
 • namestnica člana, Simona Kutin
 • član, Primož Barbič
 • namestnik člana, Erik Kragelj