Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Jože Režonja, predstavnik AMD Tolmin
 • član Gregor Poljak, predstavnik Občinskega sveta Občine Tolmin
 • članica Suzana Konec, predstavnica Medobčinske uprave Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
 • članica Martina Kenda, predstavnica VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
 • član Ivica Maksimović, predstavnik Policijske postaje Tolmin
 • član Matjaž Borovničar, predstavnik Komunale Tolmin d.o.o.
 • član mag. Darko Hrast, predstavnik Občinske uprave Občine Tolmin
 • članica Barbara Gruntar, predstavnica Gimnazije Tolmin
 • članica Ana Volarič, predstavnica Zdravstvenega doma Tolmin
 • članica Romana Svetičič, predstavnica Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči
 • članica Suzana Torkar Panjtar, predstavnica Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo
 • članica Mojca Torkar Pahor, predstavnica Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin