Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času treh posvetovalnih referendumov

15. 5. 2024 Špela K. (Urad župana) 156
15.05.2024
Objave in pozivi
22.05.2024 do 12:00
354-0017/2024
15.05.2024
Katjuša Božič
05 38 19 525