Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora ŽB 538

22. 11. 2023 Špela K. (Urad župana) 151
22.11.2023
Javna naznanila in razgrnitve
07.12.2023 do 23:59
Helena Jerman
05 62 02 386