Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico Most na Soči

23. 12. 2022 Špela K. (Urad župana) 633
23.12.2022
Javna naznanila in razgrnitve
03.02.2023 do 23:59
Sanja Sivec Levpušček
05 38 19 532