Objava namere sklenitve neposredne pogodbe za prodajo lesa na panju

09.10.2019 Špela K. (Urad župana) 238
09.10.2019
Objave in pozivi
30.10.2019 ob 23:59
478-0231/2019
09.10.2019
Miran Mavri
miran.mavri@tolmin.si
05 381 95 14