Ureditev pločnika v naselju in javne razsvetljave na cesti G2-102 odsek Peršeti–Ušnik

24.05.2019 Špela K. 350
24.05.2019
Javna naročila
11.06.2019 do 09:00
23.05.2019
JN003345/2019-W01
Povezava
Barbara Mozetič, Komunala Tolmin
info@komunala-tolmin.si
05 381 93 00