Javno naznanilo za predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za Občino Tolmin

03.11.2017 Izbrisan U. 6082
03.11.2017
Javna naznanila in razgrnitve
18.08.2022 ob 00:00
18.08.2017