Koronavirus: Občina Tolmin priporoča preložitev vseh prireditev v zaprtih prostorih

9. 3. 2020 Izbrisan U. 3829