Obvoznica Tolmin

9064
9.500.000,00 €
Direkcija RS za infrastrukturo, Lastni projekti
8.600.000,00 €
V teku
DC Peršeti-Most na Soči, 5220 Tolmin