Podeželje in dediščina v dolini Soče

951
171.540,13 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
124.287,57 €
V teku
Območje LAS Dolina Soče, 5220 Tolmin
julij 2020
oktober 2021

Podatki o financiranju