Sprejeta so bila končna stališča do pripomb na predloge modelov vrednotenja nepremičnin

06.02.2020 Marjetka Č. C. (Urad župana) 240