Sanacije občinskih cest po podorih v novembru in decembru lani

17.01.2020 Marjetka Č. C. (Urad župana) 281