Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (VrH Julijcev)

2712
V teku
dva kala v okolici Čadrga, po en kal na planini Pod Kukom in na planini Razor, 5220 Tolmin
01.02.2018
30.11.2022

Podatki o financiranju