Tematske poti na območju LAS Dolina Soče

1437
130.335,03 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
92.797,75 €
V teku
območje LAS Dolina Soče, 5220 Tolmin
01.02.2019
30.10.2019

Podatki o financiranju