Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe (JA Trail)

1146
146.745,47 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
109.723,31 €
Zaključeno
območje LAS Dolina Soče
31.12.2018
30.06.2020

Podatki o financiranju