Objava namere sklenitve neposredne pogodbe za prodajo lesa na panju

18.10.2019 Špela K. (Urad župana) 220
18.10.2019
Objave in pozivi
07.11.2019 ob 23:59
17.10.2019
Sanja Sivec Levpušček
sanja@tolmin.si
05 381 65 32